האתר ע"ש מרים יחיאלי

הועידה ה-11 של "אמונה"

בחירות לנשיאות אמונה

הועידה ה-11 של "אמונה"

תנועת האשה הדתית לאומית

מצטרפות-משפיעות

רישום חברות עד יום חמישי
כ"ג חשון תשפ"ג 17.11.22
בכל סניפי "אמונה" ובאתר

הועידה תתקיים אי"ה בחודש שבט תשפ"ג
לקראתה יערכו בחירות להנהלות ויו"ר הסניפים, לאסיפה הכללית, למועצת אמונה ולנשיאת אמונה

טופס חברות באמונה- תנועת האשה הדתית לאומית (ע"ר)

 

"אמונה" – תנועת האישה הדתית-לאומית; עם הפנים לאישה, למשפחה, לקהילה ולחברה.

היי שותפה עמנו לעשייה הנובעת מראייה חברתית רגישה, יוזמת, 

ומחוברת אל שורשי היהדות.

אני, שפרטיי מופיעים מטה, מבקשת להיות חברה בעמותת אמונה- תנועת האשה הדתית לאומית.

מטרות העמותה ותקנונה ידועים לי ואני מתחייבת לקיים את הוראות התקנון והחלטות האסיפה הכללית של העמותה.