האתר ע"ש מרים יחיאלי

הועידה ה-11 של "אמונה"

בחירות לנשיאות אמונה

הועידה ה-11 של "אמונה"

תנועת האשה הדתית לאומית

מצטרפות-משפיעות

רישום חברות עד יום חמישי
כ"ג חשון תשפ"ג 17.11.22
בכל סניפי "אמונה" ובאתר

הועידה תתקיים אי"ה בחודש שבט תשפ"ג
לקראתה יערכו בחירות להנהלות ויו"ר הסניפים, לאסיפה הכללית, למועצת אמונה ולנשיאת אמונה

מצטרפות- משפיעות

בואי להיות חברה באמונה!