האתר ע"ש מרים יחיאלי

מביטים לעתיד

ממשיך לרגש שנה אחרי שנה. משנים חיים של ילדי אמונה. והפעם אמונה-צבע (אלעזרקי)
הצטרפו אל הצוות בראשות יהודה כהן, ואל כל מתנדבי המקום ועם ליאורה מינקה בתפילה
"הקטן יהיה לאלף והצעיר לגוי עצום"