האתר ע"ש מרים יחיאלי

פנייה ליועהמ"ש על מנת שיבטל את המינוי החפוז של מנהל בתי הדין הרבניים ויאפשר גם לנשים להתמודד על התפקיד.

"אמונה" דורשת לבטל מחטף של שר הדתות:

לפתוח מכרז לתפקיד מנכ"ל בתי הדין הרבניים

במכתב בהול אל היועץ המשפטי לממשלה, ד"ר אביחי מנדלבליט, תובעת "אמונה" – תנועת האישה הדתית-לאומית את התערבותו המידית לביטול מינויו החפוז – על-ידי השר לשירותי דת, דוד אזולאי – של מנהל בתי הדין הרבניים.

"מינויו לתפקיד של הרב דוד מלכה נעשה בצורת מחטף ובדרך עקלתון, שבאה לעקוף את החלטת בג"צ ולחסום את האפשרות שאישה תתמודד, ואולי אף תיבחר לתפקיד" טוענות יו"ר אמונה, ליאורה מינקה והיועצת המשפטית עו"ד ציפורת שימל.

לא מכבר, קבע בית המשפט הגבוה לצדק – בעקבות עתירה בנדון – כי "בשעה שבה נשים תופסות מקום של כבוד במגוון תפקידי השרות הציבורי, אין זה מתקבל על הדעת כי לא יינתן ביטוי הולם בהנהלת בתי הדין הרבניים". יש בכך ערך רב, ציין השופט אליקים רובינשטיין, גם לחיזוק מעמדו של בית הדין. ברמה המעשית נקבע בפסק הדין כי יחול שינוי בנוסח המכרז והדרישות לתפקיד, כדי לאפשר גם לנשים להתמודד על המשרה, וכדי לוודא שמועמדותן "תישקל על-ידי הנוגעים בדבר בלב פתוח ובנפש חפצה".

משניתן פסק הדין, טוענת תנועת אמונה, מן המצופה היה שיפורסם מכרז פתוח וראוי, ואולם השר הממונה על שירותי דת ניצל עיתוי מתוזמן לפני שהרבנים הראשיים מתחלפים בתפקידיהם – הרב דוד לאו אמור להחליף בקרוב את הרב יצחק יוסף כנשיא בתי הדין – כדי לקבוע, לכאורה, עובדה מוגמרת ובאותה הזדמנות גם לעקוף את החלטת בג"צ, אף שהיה כמובן מודע היטב לפסיקה.

"עמדתנו היא שקיימת חובה משפטית ומוסרת על השר הממונה להבטיח את אפשרות מועמדותן של נשים לתפקיד, והדבר הזה לא נעשה". לאור זאת, דורשות ליאורה מינקה ועו"ד ציפורת שימל במכתבן, כי היועץ המשפטי לממשלה יורה על ביטול המינוי ועל פרסומו לאלתר של מכרז פומבי לתפקיד מנהל בתי הדין הרבניים.

הפנייה ליועץ המשפט